253360_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
253360
Auke i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2016-10-05T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Statistikken viser eksportpris og eksportkvantum for fersk og fryst laks

Eksport av laksveke 39 2016

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 39 i 2016 var eksportprisen for fersk laks 55,39 kr/kg. Dette er ein auke på 3,8 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 39 2016Endring i prosent
Uke 38 2016 - Uke 39 2016Uke 39 2015 - Uke 39 2016
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks55,393,837,1
Frosen laks58,89-3,049,1
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks19 426-0,82,7
Frosen laks98749,358,4

Eksportkvantum for fersk laks i veke 39 enda på 19 426 tonn, ein svak nedgang på 0,8 prosent frå veka før då volumet var 19 576 tonn.

I veke 39 vart det eksportert 987 tonn frosen laks, og prisen var 58,89 kr/kg.