253358_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
253358
Svak auke i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2016-09-28T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Statistikken viser eksportpris og eksportkvantum for fersk og fryst laks.

Eksport av laksveke 38 2016

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Svak auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 38 i 2016 var eksportprisen for fersk laks 53,36 kr/kg. Dette er ei auke på 1,1 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 38 2016Endring i prosent
Uke 37 2016 - Uke 38 2016Uke 38 2015 - Uke 38 2016
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks53,361,128,5
Frosen laks60,690,141,5
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks19 5765,52,7
Frosen laks661-7,489,9

Eksportkvantum for fersk laks i veke 38 enda på 19 576 tonn, opp 5,5 prosent frå veka før då volumet var 18 559 tonn.

I veke 38 vart det eksportert 661 tonn frosen laks, og prisen var 60,69 kr/kg.