253356_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
253356
Nedgang i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2016-09-21T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Statistikken viser eksportpris og eksportkvantum for fersk og fryst laks.

Eksport av laksveke 37 2016

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Fra 23. september vil SSB endre publiseringstidspunkt på alle statistikker til kl. 08.00.

Nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 37 i 2016 var eksportprisen for fersk laks 52,78 kr/kg. Dette er ein nedgang på 4,5 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 37 2016Endring i prosent
Uke 36 2016 - Uke 37 2016Uke 37 2015 - Uke 37 2016
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks52,78-4,522,2
Frosen laks60,62-6,734,7
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks18 5592,74,8
Frosen laks7140,682,6

Eksportkvantum for fersk laks i veke 37 enda på 18 559 tonn, opp 2,7 prosent frå veka før då volumet var 18 063 tonn.

I veke 37 vart det eksportert 714 tonn frosen laks, og prisen var 60,62 kr/kg.