253354_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
253354
Nedgang i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2016-09-14T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Statistikken viser eksportpris og eksportkvantum for fersk og fryst laks

Eksport av laksveke 36 2016

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Fra 23. september vil SSB endre publiseringstidspunkt på alle statistikker til kl. 08.00.

Nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 36 i 2016 var eksportprisen for fersk laks 55,28 kr/kg. Dette er ein nedgang på 2,1 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 36 2016Endring i prosent
Uke 35 2016 - Uke 36 2016Uke 36 2015 - Uke 36 2016
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks55,28-2,128,5
Frosen laks65,003,159,2
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks18 0637,54,9
Frosen laks710152,798,9

Eksportkvantum for fersk laks i veke 36 enda på 18 063 tonn, opp 7,5 prosent frå veka før då volumet var 16 810 tonn.

 

I veke 36 vart det eksportert 710 tonn frosen laks, og prisen var 65,00 kr/kg.