253340_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
253340
Nedgang i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2016-08-31T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Statistikken viser eksportpris og eksportkvantum for fersk og fryst laks

Eksport av laksveke 34 2016

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Fra 23. september vil SSB endre publiseringstidspunkt på alle statistikker til kl. 08.00.

Nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 34 i 2016 var eksportprisen for fersk laks 56,36 kr/kg. Dette er ein nedgang på 4,8 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 34 2016Endring i prosent
Uke 33 2016 - Uke 34 2016Uke 34 2015 - Uke 34 2016
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks56,36-4,835,0
Frosen laks60,712,342,2
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks16 188-2,9-4,6
Frosen laks40910,8-4,7

Eksportkvantum for fersk laks i veke 34 enda på 16 188 tonn og er 2,9 prosent mindre enn i veka før då volumet var 16 680 tonn.

 

I veke 34 vart det eksportert 409 tonn frosen laks, og prisen var 60,71 kr/kg