253338_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
253338
Svak nedgang i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2016-08-24T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Statistikken viser eksportpris og eksportkvantum for fersk og fryst laks.

Eksport av laksveke 33 2016

Innhald

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Fra 23. september vil SSB endre publiseringstidspunkt på alle statistikker til kl. 08.00.

Svak nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 33 i 2016 var eksportprisen for fersk laks 59,23 kr/kg. Dette er ein nedgang på 0,6 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 33 2016Endring i prosent
Uke 32 2016 - Uke 33 2016Uke 33 2015 - Uke 33 2016
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks59,23-0,627,0
Frosen laks59,36-8,435,6
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks16 6801,85,6
Frosen laks369-1,3-1,3

Eksportkvantum for fersk laks i veke 33 enda på 16 680 tonn og er 1,8 prosent høgare enn i veka før då volumet var 16 386 tonn.

I veke 33 vart det eksportert 369 tonn frosen laks, og prisen var 59,36 kr/kg.