253336_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
253336
Auke i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2016-08-17T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Statistikken viser eksportpris og eksportkvantum for fersk og fryst laks

Eksport av laksveke 32 2016

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Fra 23. september vil SSB endre publiseringstidspunkt på alle statistikker til kl. 08.00.

Auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 32 i 2016 var eksportprisen for fersk laks 59,61 kr/kg. Dette er ein oppgang på 3,6 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 32 2016Endring i prosent
Uke 31 2016 - Uke 32 2016Uke 32 2015 - Uke 32 2016
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks59,613,627,7
Frosen laks64,77-0,845,6
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks16 3866,315,2
Frosen laks374-15,2-28,4

Eksportkvantum for fersk laks i veke 32 enda på 16 386 tonn og er 6,3 prosent meir enn i veka før då volumet var 15 413 tonn. 

I veke 32 vart det eksportert 374 tonn frosen laks, og prisen var 64,77 kr/kg.