253334_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
253334
Nedgang i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2016-08-10T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Statistikken viser eksportpris og eksportkvantum for fersk og fryst laks

Eksport av laksveke 31 2016

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Fra 23. september vil SSB endre publiseringstidspunkt på alle statistikker til kl. 09.00.

Nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 31 i 2016 var eksportprisen for fersk laks 57,52 kr/kg. Dette er ein nedgang på 3,2 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 31 2016Endring i prosent
Uke 30 2016 - Uke 31 2016Uke 31 2015 - Uke 31 2016
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks57,52-3,226,1
Frosen laks65,27-6,943,0
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks15 4133,111,1
Frosen laks44139,196,0

Eksportkvantum for fersk laks i veke 31 enda på 15 413 tonn og er 3,1 prosent meir enn i veka før då volumet var 14 947 tonn.

 

I veke 31 vart det eksportert 441 tonn frosen laks, og prisen var 65,27 kr/kg.