253332_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
253332
Markant fall i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2016-08-03T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Statistikken viser eksportpris og eksportkvantum for fersk og fryst laks

Eksport av laksveke 30 2016

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Fra 23. september vil SSB endre publiseringstidspunkt på alle statistikker til kl. 08:00.

Markant fall i eksportprisen for fersk laks

I veke 30 i 2016 var eksportprisen for fersk laks 59,41 kr/kg. Dette er ein nedgang på 8,8 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 30 2016Endring i prosent
Uke 29 2016 - Uke 30 2016Uke 30 2015 - Uke 30 2016
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks59,41-8,828,5
Frosen laks70,08-1,167,3
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks14 9479,7-2,1
Frosen laks31716,5-17,4

Eksportkvantum for fersk laks i veke 30 enda på 14 947 tonn og er 9,7 prosent meir enn i veka før då volumet var 13 629 tonn.

I veke 30 vart det eksportert 317 tonn frosen laks, og prisen var 70,08 kr/kg.