253330_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
253330
Fall i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2016-07-27T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Statistikken viser eksportpris og eksportkvantum for fersk og fryst laks

Eksport av laksveke 29 2016

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Fall i eksportprisen for fersk laks

I veke 29 i 2016 var eksportprisen for fersk laks 65,12 kr/kg. Dette er ein nedgang på 7,5 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 29 2016Endring i prosent
Uke 28 2016 - Uke 29 2016Uke 29 2015 - Uke 29 2016
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks65,12-7,545,3
Frosen laks70,8514,064,2
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks13 629-0,5-8,7
Frosen laks27276,6-47,9

Eksportkvantum for fersk laks i veke 29 enda på 13 629 tonn, ned 0,5 prosent frå veka før då volumet var 13 694 tonn.

I veke 29 vart det eksportert 272 tonn frosen laks, og prisen var 70,85 kr/kg.