253328_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
253328
Svak nedgang i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2016-07-20T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 28 2016

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Svak nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 28 i 2016 var eksportprisen for fersk laks 70,38 kr/kg. Dette er ein nedgang på 0,8 prosent samanlikna med veka før.

 

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 28 2016Endring i prosent
Uke 27 2016 - Uke 28 2016Uke 28 2015 - Uke 28 2016
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks70,38-0,866,5
Frosen laks62,14-0,151,6
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks13 69414,8-9,9
Frosen laks154-53,6-59,8

Eksportkvantum for fersk laks i veke 28 enda på 13 694 tonn, opp 14,8 prosent frå veka før då volumet var 11 925 tonn.

I veke 28 vart det eksportert 154 tonn frosen laks, og prisen var 62,14 kr/kg.