253352_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
253352
Sterk auke i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2016-07-13T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Statistikken viser eksportpris og eksportkvantum for hel, fersk og fryst laks.

Eksport av laksveke 27 2016

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Sterk auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 27 i 2016 var eksportprisen for fersk laks 70,96  kr/kg. Dette er ein oppgang på 9,1  prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 27 2016Endring i prosent
Uke 26 2016 - Uke 27 2016Uke 27 2015 - Uke 27 2016
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks70,969,178,5
Frosen laks62,196,143,9
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks11 925-5,5-21,6
Frosen laks33223,0-36,8

Eksportkvantum for fersk laks i veke 27 enda på 11 925 tonn, ned 5,5 prosent frå veka før då volumet var 12 619 tonn. 

I veke 27 vart det eksportert 332 tonn frosen laks, og prisen var 62,19 kr/kg.