253350_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
253350
Nedgang i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2016-07-06T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 26 2016

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 26 i 2016 var eksportprisen for fersk laks 65,02 kr/kg. Dette er ein nedgang på 3,5 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 26 2016Endring i prosent
Uke 25 2016 - Uke 26 2016Uke 26 2015 - Uke 26 2016
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks65,02-3,558,8
Frosen laks58,64-6,041,1
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks12 619-8,9-23,0
Frosen laks2706,7-44,6

Eksportkvantum for fersk laks i veke 26 enda på 12 619 tonn, ned 8,9 prosent frå veka før då volumet var 13 845 tonn.

I veke 26 vart det eksportert 270 tonn frosen laks, og prisen var 58,64 kr/kg.