253348_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
253348
Nedgang i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2016-06-29T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Statistikken viser eksportpris og eksportkvantum for fersk og fryst laks

Eksport av laksveke 25 2016

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 25 i 2016 var eksportprisen for fersk laks 67,40 kr/kg. Dette er ein nedgang på 2,9 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 25 2016Endring i prosent
Uke 24 2016 - Uke 25 2016Uke 25 2015 - Uke 25 2016
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks67,40-2,957,9
Frosen laks62,355,961,4
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks13 845-2,6-13,7
Frosen laks253-1,9-43,4

Eksportkvantum for fersk laks i veke 25 enda på 13 845 tonn, ned 2,6 prosent frå veka før då volumet var 14 209 tonn.

 

I veke 25 vart det eksportert 253 tonn frosen laks, og prisen var 62,35 kr/kg.