253344_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
253344
Stor auke i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2016-06-22T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Statistikken viser eksportpris og eksportkvantum for hel, fersk og fryst laks.

Eksport av laksveke 24 2016

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Stor auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 24 i 2016 var eksportprisen for fersk laks 69,44 kr/kg, ein auke på 7,3 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 24 2016Endring i prosent
Uke 23 2016 - Uke 24 2016Uke 24 2015 - Uke 24 2016
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks69,447,367,3
Frosen laks58,89-6,445,8
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks14 20913,7-17,9
Frosen laks258-19,1-60,5

Eksportkvantum for fersk laks i veke 24 enda på 14 209 tonn, ein markant auke på 13,7 prosent frå veka før då volumet var 12 500 tonn.

 

I veke 24 vart det eksportert 258 tonn frosen laks, og prisen var 58,89 kr/kg.