253378_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
253378
Sterk auke i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2016-06-15T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 23 2016

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Sterk auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 23 i 2016 var eksportprisen for fersk laks 64,70 kr/kg, ein sterk oppgang på 11,7 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 23 2016Endring i prosent
Uke 22 2016 - Uke 23 2016Uke 23 2015 - Uke 23 2016
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks64,7011,766,9
Frosen laks62,9510,356,6
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks12 500-19,1-24,8
Frosen laks31912,7-35,9

Eksportkvantum for fersk laks i veke 23 enda på 12 500 tonn, ein vesentleg nedgang på 19,1 prosent frå veka før då volumet var 15 456 tonn.

I veke 23 vart det eksportert 319 tonn frosen laks, og prisen var 62,95 kr/kg.