253346_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
253346
Noko auke i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2016-06-08T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Statistikken viser eksportpris og eksportkvantum for fersk og fryst hel laks

Eksport av laksveke 22 2016

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Noko auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 22 i 2016 var eksportprisen for fersk laks 57,91 kr/kg, ein svak oppgang på 0,9 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 22 2016Endring i prosent
Uke 21 2016 - Uke 22 2016Uke 22 2015 - Uke 22 2016
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks57,910,952,7
Frosen laks57,069,440,4
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks15 456-5,3-5,5
Frosen laks283258,2-38,5

Eksportkvantum for fersk laks i veke 22 enda på 15 456 tonn, ein nedgang på 5,3 prosent frå veka før då volumet var 16 324 tonn.

 

I veke 22 vart det eksportert 283 tonn frosen laks, og prisen var 57,06 kr/kg.