253342_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
253342
Markant fall i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2016-06-01T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Statistikken viser eksportpris og eksportkvantum for fersk og fryst hel laks

Eksport av laksveke 21 2016

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Markant fall i eksportprisen for fersk laks

I veke 21 i 2016 var eksportprisen for fersk laks 57,41 kr/kg, eit fall på 12,6 prosent samanlikna med veka før.

 

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 21 2016Endring i prosent
Uke 20 2016 - Uke 21 2016Uke 21 2015 - Uke 21 2016
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks57,41-12,648,5
Frosen laks52,153,926,8
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks16 32432,5-10,4
Frosen laks79-60,5-81,5

Eksportkvantum for fersk laks i veke 21 enda på 16 324 tonn, opp 32,5 prosent frå veka før då volumet var 12 320 tonn.

 

I veke 21 vart det eksportert 79 tonn frosen laks, og prisen var 52,15 kr/kg.