253301_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
253301
Auka laksepris
statistikk
2016-05-25T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Statistikken viser eksportpris og eksportkvantum for hel, fersk og fryst laks.

Eksport av laksveke 20 2016

Innhald

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auka laksepris

I veke 20 2016 var eksportprisen for fersk laks 65,71 kr/kg, ei auke på 5,7 prosent frå førre veke.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 20 2016Endring i prosent
Uke 19 2016 - Uke 20 2016Uke 20 2015 - Uke 20 2016
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks65,715,764,4
Frosen laks50,17-2,626,9
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks12 320-28,7-22,7
Frosen laks200-30,1-60,6

Eksportkvantum for fersk laks i veke 20 enda på 12 320 tonn, ein nedgang på 28,7 prosent samanlikna med veka før, då eksportkvantumet var 17 283 tonn. Uke 20 inneheldt både 2. pinsedag og 17. mai, derfor ble eksportkvantumet så lavt.

I veke 20 blei det eksportert 200 tonn frosen laks, og prisen var 50,17 kr/kg.