242363_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
242363
Sterk auke i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2016-05-20T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Statistikken viser eksportpris og eksportkvantum for hel, fersk og fryst laks.

Eksport av laksveke 19 2016

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Sterk auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 19 i 2016 var eksportprisen for fersk laks 62,19 kr/kg, ein sterk auke på 9,3 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 19 2016Endring i prosent
Uke 18 2016 - Uke 19 2016Uke 19 2015 - Uke 19 2016
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks62,199,368,1
Frosen laks51,49-11,521,5
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks17 28323,2-1,8
Frosen laks28619,2-28,0

Eksportkvantum for fersk laks i veke 19 enda på 17 283 tonn, opp 23,2 prosent frå veka før då volumet var 14 032 tonn.

I veke 19 vart det eksportert 286 tonn frosen laks, og prisen var 51,49 kr/kg.