242365_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
242365
Auke i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2016-05-11T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Statistikken viser eksportpris og eksportkvantum for hel, fersk og fryst laks.

Eksport av laksveke 18 2016

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 18 i 2016 var eksportprisen for fersk laks 56,88 kr/kg, ein oppgang på 2,2 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 18 2016Endring i prosent
Uke 17 2016 - Uke 18 2016Uke 18 2015 - Uke 18 2016
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks56,882,244,9
Frosen laks58,203,534,9
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks14 032-9,0-13,4
Frosen laks240-28,8-63,0

Eksportkvantum for fersk laks i veke 18 enda på 14 032 tonn, ned 9,0 prosent frå veka før då volumet var 15 425 tonn.

I veke 18 vart det eksportert 240 tonn frosen laks, og prisen var 58,20 kr/kg.