241796_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
241796
Noko nedgang i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2016-05-04T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Statistikken viser eksportpris og eksportkvantum for fersk og fryst hel laks.

Eksport av laksveke 17 2016

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Noko nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 17 i 2016 var eksportprisen for fersk laks 55,65 kr/kg, ein svak nedgang på 1,5 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 17 2016Endring i prosent
Uke 16 2016 - Uke 17 2016Uke 17 2015 - Uke 17 2016
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks55,65-1,547,9
Frosen laks56,242,930,6
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks15 4251,7-4,0
Frosen laks337-6,1-27,2

Eksportkvantum for fersk laks i veke 17 enda på 15 425 tonn, opp 1,7 prosent frå veka før då volumet var 15 169 tonn. 

I veke 17 vart det eksportert 337 tonn frosen laks, og prisen var 56,24 kr/kg.