241794_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
241794
Svak auke i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2016-04-27T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Statistikken viser eksportpris og eksportkvantum for fersk og fryst laks.

Eksport av laksveke 16 2016

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Svak auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 16 i 2016 var eksportprisen for fersk laks 56,47 kr/kg, ein auke på 1,6 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 16 2016Endring i prosent
Uke 15 2016 - Uke 16 2016Uke 16 2015 - Uke 16 2016
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks56,471,643,5
Frosen laks54,66-3,524,3
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks15 169-7,3-15,7
Frosen laks35913,6-56,4

Eksportkvantum for fersk laks i veke 16 enda på 15 169 tonn, ein nedgang på 7,3 prosent frå veka før då volumet var 16 367 tonn. 

I veke 16 vart det eksportert 359 tonn frosen laks, og prisen var 54,66 kr/kg.