241792_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
241792
Nedgang i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2016-04-20T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Statistikken viser eksportpris og eksportkvantum for hel, fersk og frosen laks

Eksport av laksveke 15 2016

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 15 i 2016 var eksportprisen for fersk laks 55,56 kr/kg, ein nedgang på 5,9 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 15 2016Endring i prosent
Uke 14 2016 - Uke 15 2016Uke 15 2015 - Uke 15 2016
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks55,56-5,931,5
Frosen laks56,678,029,4
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks16 3674,73,8
Frosen laks3160,68,2

Eksportkvantum for fersk laks i veke 15 enda på 16 367 tonn, ein auke på 4,7 prosent frå veka før då volumet var 15 627 tonn.

I veke 15 vart det eksportert 316 tonn frosen laks, og prisen var 56,67 kr/kg.