241790_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
241790
Stor nedgang i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2016-04-13T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Statistikken viser eksportpris og eksportkvantum for hel fersk og fryst laks.

Eksport av laksveke 14 2016

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Stor nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 14 i 2016 var eksportprisen for fersk laks 59,03 kr/kg, ein nedgang på 4,8 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 14 2016Endring i prosent
Uke 13 2016 - Uke 14 2016Uke 14 2015 - Uke 14 2016
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks59,03-4,839,6
Frosen laks52,48-0,433,1
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks15 62713,727,7
Frosen laks31481,5-6,3

Eksportkvantum for fersk laks i veke 14 enda på 15 627 tonn, ein vesentleg auke på 13,7 prosent frå veka før då volumet var 13 750 tonn. På grunn av påske var det ein virkedag meir i veke 14 samanlikna med veke 13.

I veke 14 vart det eksportert 314 tonn frosen laks, og prisen var 52,48 kr/kg.