241788_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
241788
Svak nedgang i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2016-04-06T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Statistikken viser eksportpris og eksportkvantum for fersk og fryst laks.

Eksport av laksveke 13 2016

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Svak nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 13 i 2016 var eksportprisen for fersk laks 61,98 kr/kg, ein nedgang på 0,8 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 13 2016Endring i prosent
Uke 12 2016 - Uke 13 2016Uke 13 2015 - Uke 13 2016
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks61,98-0,853,7
Frosen laks52,70-0,313,5
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks13 75032,1-32,2
Frosen laks173-48,0-62,6

Eksportkvantum for fersk laks i veke 13 enda på 13 750 tonn, ein sterk auke på 32,1 prosent frå veka før då volumet var 10 405 tonn. Som tidlegare år, var eksportkvantumet av laks lågt i påskeveka.

I veke 13 vart det eksportert 173 tonn frosen laks, og prisen var 52,70 kr/kg.