241786_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
241786
Markant auke i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2016-03-30T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Statistikken viser eksportpris og eksportkvantum for hel fersk og fryst laks.

Eksport av laksveke 12 2016

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Markant auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 12 i 2016 var eksportprisen for fersk laks 62,51 kr/kg, ein oppgang på 8,0 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 12 2016Endring i prosent
Uke 11 2016 - Uke 12 2016Uke 12 2015 - Uke 12 2016
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks62,518,049,6
Frosen laks52,850,215,0
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks10 405-42,0-45,3
Frosen laks333-15,7-33,7

Eksportkvantum for fersk laks i veke 12 enda på 10 405 tonn, ein nedgang på 42,0 prosent frå veka før då volumet var 17 936 tonn. Som tidlegare år, var eksportkvantumet av laks lågt i påskeveka.

I veke 12 vart det eksportert 333 tonn frosen laks, og prisen var 52,85 kr/kg.