241784_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
241784
Auke i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2016-03-23T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Statistikken viser eksportpris og eksportkvantum for fersk og fryst laks

Eksport av laksveke 11 2016

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 11 i 2016 var eksportprisen for fersk laks 57,88 kr/kg, ein oppgang på 3,2 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 11 2016Endring i prosent
Uke 10 2016 - Uke 11 2016Uke 11 2015 - Uke 11 2016
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks57,883,236,3
Frosen laks52,771,819,1
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks17 93611,71,0
Frosen laks3954,8-45,4

Eksportkvantum for fersk laks i veke 11 enda på 17 936 tonn, opp 11,7 prosent frå veka før då volumet var 16 059 tonn.

I veke 11 vart det eksportert 395 tonn frosen laks, og prisen var 52,77 kr/kg.