241782_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
241782
Nedgang i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2016-03-16T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 10 2016

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 10 i 2016 var eksportprisen for fersk laks 56,07 kr/kg, ein nedgang på 4,1 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 10 2016Endring i prosent
Uke 9 2016 - Uke 10 2016Uke 10 2015 - Uke 10 2016
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks56,07-4,136,3
Frosen laks51,8218,313,8
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks16 059-0,20,9
Frosen laks37727,4-44,6

Eksportkvantum for fersk laks i veke 10 enda på 16 059 tonn, ein svak nedgang på 0,2 prosent frå veka før då volumet var 16 087 tonn.

I veke 10 vart det eksportert 377 tonn frosen laks, og prisen var 51,82 kr/kg.