241780_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
241780
Svak nedgang i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2016-03-09T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Statistikken viser eksportpris og eksportkvantum for fersk og fryst laks.

Eksport av laksveke 9 2016

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Svak nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 9 i 2016 var eksportprisen for fersk laks 58,48 kr/kg, ein svak nedgang på 0,1 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 9 2016Endring i prosent
Uke 8 2016 - Uke 9 2016Uke 9 2015 - Uke 9 2016
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks58,48-0,149,6
Frosen laks43,81-14,9-3,9
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks16 08710,0-0,5
Frosen laks296-26,9-42,4

Eksportkvantum for fersk laks i veke 9 enda på 16 087 tonn, ein sterk auke på 10,0 prosent frå veka før då volumet var 14 627 tonn.

I veke 9 vart det eksportert 296 tonn frosen laks, og prisen var 43,81 kr/kg.