241778_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
241778
Oppgang i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2016-03-02T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Statistikken viser eksportpris og eksportkvantum for fersk og fryst laks.

Eksport av laksveke 8 2016

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Oppgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 8 i 2016 var eksportprisen for fersk laks 58,54 kr/kg, ein auke på 2,8 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 8 2016Endring i prosent
Uke 7 2016 - Uke 8 2016Uke 8 2015 - Uke 8 2016
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks58,542,840,2
Frosen laks51,51-1,29,6
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks14 627-0,4-7,8
Frosen laks40528,6-31,8

Eksportkvantum for fersk laks i veke 8 enda på 14 627 tonn, ein liten nedgang på 0,4 prosent frå veka før då volumet var 14 682 tonn.

I veke 8 vart det eksportert 405 tonn frosen laks, og prisen var 51,51 kr/kg.