241776_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
241776
Stor auke i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2016-02-24T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Statistikken viser eksportpris og eksportkvantum for fersk og fryst laks.

Eksport av laksveke 7 2016

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Stor auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 7 i 2016 var eksportprisen for fersk laks 56,95 kr/kg, ein auke på 7,0 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 7 2016Endring i prosent
Uke 6 2016 - Uke 7 2016Uke 7 2015 - Uke 7 2016
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks56,957,027,2
Frosen laks52,1219,511,7
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks14 6822,50,3
Frosen laks315-6,5-43,4

Eksportkvantum for fersk laks i veke 7 enda på 14 682 tonn, ein oppgang på 2,5 prosent frå veka før då volumet var 14 323 tonn.

 

I veke 7 vart det eksportert 315 tonn frosen laks, og prisen var 52,12 kr/kg.