241774_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
241774
Auke i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2016-02-17T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Statistikken viser eksportpris og eksportkvantum for fersk og fryst laks

Eksport av laksveke 6 2016

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 6 i 2016 var eksportprisen for fersk laks 53,21 kr/kg, ein auke på 3,8 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 6 2016Endring i prosent
Uke 5 2016 - Uke 6 2016Uke 6 2015 - Uke 6 2016
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks53,213,822,5
Frosen laks43,61-14,8-4,1
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks14 323-3,5-2,5
Frosen laks337-41,4-47,8

Eksportkvantum for fersk laks i veke 6 enda på 14 323 tonn, ein nedgang på 3,5 prosent frå veka før då volumet var 14 839 tonn.

 

I veke 6 vart det eksportert 337 tonn frosen laks, og prisen var 43,61 kr/kg.