241772_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
241772
Auke i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2016-02-10T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 5 2016

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 5 i 2016 var eksportprisen for fersk laks 51,27 kr/kg, ein auke på 4,1 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 5 2016Endring i prosent
Uke 4 2016 - Uke 5 2016Uke 5 2015 - Uke 5 2016
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks51,274,128,9
Frosen laks51,210,713,2
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks14 839-5,50,2
Frosen laks57572,222,6

Eksportkvantum for fersk laks i veke 5 enda på 14 839 tonn, ein nedgang på 5,5 prosent frå veka før då volumet var 15 700 tonn.  

I veke 5 vart det eksportert 575 tonn frosen laks, og prisen var 51,21 kr/kg.