241770_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
241770
Sterk nedgang i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2016-02-03T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Statistikken viser eksportpris og eksportkvantum for fersk og fryst laks.

Eksport av laksveke 4 2016

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Sterk nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 4 i 2016 var eksportprisen for fersk laks 49,24 kr/kg, ein nedgang på 9,8 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 4 2016Endring i prosent
Uke 3 2016 - Uke 4 2016Uke 4 2015 - Uke 4 2016
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks49,24-9,811,1
Frosen laks50,857,52,5
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks15 700-2,6-4,5
Frosen laks334-24,9-23,9

Eksportkvantum for fersk laks i veke 4 enda på 15 700 tonn, ein nedgang på 2,6 prosent frå veka før då volumet var 16 115 tonn.

 

I veke 4 vart det eksportert 334 tonn frosen laks, og prisen var 50,85 kr/kg.