241768_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
241768
Markant fall i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2016-01-27T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Statistikken viser eksportpris og eksportkvantum for fersk og fryst laks

Eksport av laksveke 3 2016

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Markant fall i eksportprisen for fersk laks

I veke 3 i 2016 var eksportprisen for fersk laks 54,56 kr/kg, ein nedgang på 11,5 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 3 2016Endring i prosent
Uke 2 2016 - Uke 3 2016Uke 3 2015 - Uke 3 2016
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks54,56-11,517,9
Frosen laks47,31-4,22,1
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks16 11510,01,1
Frosen laks4457,5-11,9

Eksportkvantum for fersk laks i veke 3 enda på 16 115 tonn, ein auke på 10,0 prosent frå veka før då volumet var 14 655 tonn.

I veke 3 vart det eksportert 445 tonn frosen laks, og prisen var 47,31 kr/kg