241766_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
241766
Sterk auke i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2016-01-20T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Statistikken viser eksportpris og eksportkvantum for fersk og fryst laks.

Eksport av laksveke 2 2016

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Tekst, figur og tabeller ble rettet 22.01.2016 kl. 09:00

Sterk auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 2 i 2016 var eksportprisen for fersk laks 61,64  kr/kg, 7,6  prosent høgare enn veka før. Dette er første gongen eksportprisen er over 60 kroner kiloet.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 2 2016Endring i prosent
Uke 1 2016 - Uke 2 2016Uke 2 2015 - Uke 2 2016
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Rettet 22.01.2016
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks61,647,634,7
Frosen laks49,383,15,6
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks14 6553,4-6,2
Frosen laks41439,49,2

Eksportkvantum for fersk laks i veke 2 enda på 14 655 tonn. Dette er  3,4 prosent høgare enn i veka før då volumet var 14 173 tonn.  

 I veke 2 vart det eksportert 414 tonn frosen laks, og prisen var 49,38 kr/kg.