241764_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
241764
Auke i eksportprisen for laks
statistikk
2016-01-13T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Statistikken viser eksportpris og eksportkvantum for fersk og fryst laks.

Eksport av laksveke 1 2016

Innhald

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i eksportprisen for laks

Eksportprisen for laks set nye rekordar. I veke 1 i 2016 var eksportprisen for fersk hel laks 57,27 kr/kg,  4,0 prosent høgare enn veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 1 2016Endring i prosent
Uke 53 2015 - Uke 1 2016Uke 1 2015 - Uke 1 2016
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Tabellen ble oppdatert 13. januar 2016 klokken 12.10 slik at tall for uke 1 2016 sammenlignes med uke 1 i 2015 og ikke uke 2 i 2015 slik som opprinnelig publisert.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks57,274,025,7
Frosen laks47,908,8-6,3
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks14 17347,749,7
Frosen laks297177,6160,5

Eksportkvantum for fersk laks i veke 1 enda på 14 173  tonn. Dette er 47,7 prosent høgare enn i veka før då volumet var 9 593 tonn. Merk at veker der jul og nyttår inngår, normalt viser låge eksportkvanta.

I veke 1 vart det eksportert 297 tonn frosen laks, og prisen var 47,90 kr/kg.