217725_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
217725
Ny auke i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2016-01-06T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Statistikken viser eksportpris og eksportkvantum for fersk og fryst laks

Eksport av laksveke 53 2016

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Ny auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 53 i 2015 var eksportprisen for fersk laks 55,06 kr/kg, 3,4 prosent høgare enn veka før. Eksportprisen for fersk oppalen laks er framleis rekordhøg.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 53 2015Endring i prosent
Uke 52 2015 - Uke 53 2015Uke 1 2015 - Uke 53 2015
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks55,063,420,8
Fryst laks44,044,8-13,9
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks9 593-8,61,3
Fryst laks107-20,1-6,1

Eksportkvantum for fersk laks i veke 53 enda på 9 593 tonn. Dette er 8,6 prosent lågare enn i veka før då volumet var 10 494 tonn. Merk at veker der jul og nyttår inngår, normalt viser låge eksportkvanta.

 

I veke 53 vart det eksportert 107 tonn frosen laks, og prisen var 44,04 kr/kg.