217723_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
217723
Rekordhøg eksportpris for fersk laks
statistikk
2015-12-30T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Statistikken viser eksportpris og eksportkvantum for fersk og fryst laks.

Eksport av laksveke 52 2015

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Rekordhøg eksportpris for fersk laks

I veke 52 i 2015 var eksportprisen for fersk laks 53,26 kr/kg, 3,8 prosent høgare enn veka før. Eksportprisen for hel fersk laks har aldri vore så høg.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 52 2015Endring i prosent
Uke 51 2015 - Uke 52 2015Uke 52 2014 - Uke 52 2015
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks53,263,812,8
Fryst laks42,01-15,76,2
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks10 494-48,126,4
Fryst laks134-68,6-49,6

Eksportkvantum for fersk laks i veke 52 enda på 10 494 tonn. Dette er 48,1 prosent lågare enn i veka før då volumet var 20 207 tonn, men 2 189 tonn meir enn i same veka førre året. Merk at veker der jul og nyttår inngår, normalt viser låge eksportkvanta.

I veke 52 vart det eksportert 134 tonn frosen laks, og prisen var 42,01 kr/kg.