217721_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
217721
Auke i eksportpris for fersk laks
statistikk
2015-12-23T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Statistikken viser eksportpris og eksportkvantum for fersk og fryst laks.

Eksport av laksveke 51 2015

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i eksportpris for fersk laks

I veke 51 i 2015 var eksportprisen for fersk laks 51,30 kr/kg, opp 4,6 prosent samanlikna med veka før. Som førre veka, var eksportverdien på vel 1 milliard kroner.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 51 2015Endring i prosent
Uke 50 2015 - Uke 51 2015Uke 51 2014 - Uke 51 2015
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks51,304,621,1
Fryst laks49,824,512,9
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks20 207-3,57,4
Fryst laks427-1,6-21,2

Eksportkvantum for fersk laks i veke 51 enda på 20 207 tonn, og var 3,5 prosent mindre enn i veka før då volumet var 20 949 tonn.

I veke 51 vart det eksportert 427 tonn frosen laks, og prisen var 49,82 kr/kg.