217719_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
217719
Nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2015-12-16T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Statistikken viser eksportpris og eksportkvantum for fersk og fryst laks

Eksport av laksveke 50 2015

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 50 i 2015 var eksportprisen for fersk laks 49,05 kr/kg, ned 2,0 prosent samanlikna med veka før. Volumet auka og verdien av eksportert laks runda 1 milliard kroner.

 

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 50 2015Endring i prosent
Uke 49 2015 - Uke 50 2015Uke 50 2014 - Uke 50 2015
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks49,05-2,04,7
Fryst laks47,685,47,2
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks20 9495,8-1,2
Fryst laks434-22,9-45,1

Eksportkvantum for fersk laks i veke 50 enda på 20 949 tonn, 5,8 prosent meir enn i veka før då volumet var 19 802 tonn.

I veke 50 vart det eksportert 434 tonn frosen laks, og prisen var 47,68 kr/kg.