217717_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
217717
Fortsatt auke i eksportpris for fersk laks
statistikk
2015-12-09T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Statistikken viser eksportpris og eksportkvantum for fersk og fryst laks

Eksport av laksveke 49 2015

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Fortsatt auke i eksportpris for fersk laks

I veke 49 i 2015 var eksportprisen for fersk laks 50,06 kr/kg, ein oppgang på 2,6 prosent samanlikna med veka før. Dette er første veka sidan årsskiftet 2013 / 2014 at eksportprisen er over 50 kr per kg.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 49 2015Endring i prosent
Uke 48 2015 - Uke 49 2015Uke 49 2014 - Uke 49 2015
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks50,062,610,5
Fryst laks45,245,55,1
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks19 8024,8-1,9
Fryst laks563-4,7-4,6

Eksportkvantum for fersk laks i veke 49 enda på 19 802 tonn, opp 4,8 prosent frå veka før då volumet var 18 889 tonn.

I veke 49 vart det eksportert 563 tonn frosen laks, og prisen var 45,24 kr/kg.