217715_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
217715
Sterk auke i eksportpris for fersk laks
statistikk
2015-12-02T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 48 2015

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Sterk auke i eksportpris for fersk laks

I veke 48 i 2015 var eksportprisen for fersk laks 48,79 kr/kg, ein oppgang på 9,6 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 48 2015Endring i prosent
Uke 47 2015 - Uke 48 2015Uke 48 2014 - Uke 48 2015
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks48,799,612,5
Fryst laks42,89-10,57,0
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks18 8894,22,4
Fryst laks591-13,2-46,3

Eksportkvantum for fersk laks i veke 48 enda på 18 889 tonn, opp 4,2 prosent frå veka før då volumet var 18 125 tonn.

I veke 48 vart det eksportert 591 tonn frosen laks, og prisen var 42,89 kr/kg.