217713_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
217713
Auke i eksportpris for fersk laks
statistikk
2015-11-25T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 47 2015

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i eksportpris for fersk laks

I veke 47 i 2015 var eksportprisen for fersk laks 44,51 kr/kg, ein oppgang på 4,7 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 47 2015Endring i prosent
Uke 46 2015 - Uke 47 2015Uke 47 2014 - Uke 47 2015
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks44,514,76,6
Fryst laks47,933,19,5
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks18 125-3,12,5
Fryst laks68134,3-12,2

Eksportkvantum for fersk laks i veke 47 enda på 18 125 tonn, ned 3,1 prosent frå veka før då volumet var 18 708 tonn.

I veke 47 vart det eksportert 681 tonn frosen laks, og prisen var 47,93 kr/kg.