217711_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
217711
Svak nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2015-11-18T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 46 2015

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Svak nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 46 i 2015 var eksportprisen for fersk laks 42,52 kr/kg, ein svak nedgang på 1,1 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 46 2015Endring i prosent
Uke 45 2015 - Uke 46 2015Uke 46 2014 - Uke 46 2015
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks42,52-1,16,4
Fryst laks46,475,49,2
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks18 7053,24,6
Fryst laks507-9,5-33,2

Eksportkvantum for fersk laks i veke 46 enda på 18 705 tonn, opp 3,2 prosent frå veka før då volumet var 18 118 tonn.

I veke 46 vart det eksportert 507 tonn frosen laks, og prisen var 46,47 kr/kg.