217709_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
217709
Auka eksportpris for fersk laks
statistikk
2015-11-11T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Statistikken viser eksportpris og eksportert kvantum for fersk og fryst laks

Eksport av laksveke 45 2015

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auka eksportpris for fersk laks

I veke 45 i 2015 var eksportprisen for fersk laks 42,98 kr/kg, ein auke på 2,7 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 45 2015Endring i prosent
Uke 44 2015 - Uke 45 2015Uke 45 2014 - Uke 45 2015
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks42,982,714,3
Fryst laks44,09-0,513,0
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks18 118-5,67,5
Fryst laks560-7,0-34,9

Eksportkvantum for fersk laks i veke 45 enda på 18 118 tonn, ned 5,6 prosent frå veka før då volumet var 19 201 tonn.

I veke 45 vart det eksportert 560 tonn frosen laks, og prisen var 44,09 kr/kg.