217707_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
217707
Auke eksportpris for fersk laks
statistikk
2015-11-04T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Statistikken viser eksportpris og eksportkvantum for fersk og fryst laks

Eksport av laksveke 44 2015

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke eksportpris for fersk laks

I veke 44 i 2015 var eksportprisen for fersk laks 41,86 kr/kg, ein auke på 1,9 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 44 2015Endring i prosent
Uke 43 2015 - Uke 44 2015Uke 44 2014 - Uke 44 2015
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks41,861,913,0
Fryst laks44,301,34,8
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks19 201-4,57,4
Fryst laks602-12,5-24,0

Eksportkvantum for fersk laks i veke 44 enda på 19 201 tonn, ned 4,5 prosent frå veka før då volumet var 20 108 tonn.

I veke 44 vart det eksportert 602 tonn frosen laks, og prisen var 44,30 kr/kg.