217705_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
217705
Nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2015-10-28T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Statistikken viser eksportpris og eksportkvantum for fersk og fryst laks.

Eksport av laksveke 43 2015

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 43 i 2015 var eksportprisen for fersk laks 41,06 kr/kg, ein nedgang på 3,2 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 43 2015Endring i prosent
Uke 42 2015 - Uke 43 2015Uke 43 2014 - Uke 43 2015
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks41,06-3,212,5
Fryst laks43,743,64,1
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks20 1085,917,7
Fryst laks6885,7-30,4

Eksportkvantum for fersk laks i veke 43 enda på 20 108 tonn, 5,9 prosent meir enn i veka før då volumet var 18 992 tonn.

I veke 43 vart det eksportert 688 tonn frosen laks, og prisen var 43,74 kr/kg.