217703_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
217703
Noko lågare eksportpris for fersk laks
statistikk
2015-10-21T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Statistikken viser pris og kvantum for eksport av fersk og fryst laks.

Eksport av laksveke 42 2015

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Noko lågare eksportpris for fersk laks

I veke 42 i 2015 var eksportprisen for fersk laks 42,43 kr/kg, ein nedgang på 1,5 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 42 2015Endring i prosent
Uke 41 2015 - Uke 42 2015Uke 42 2014 - Uke 42 2015
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks42,43-1,523,2
Fryst laks42,20-2,2-0,8
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks18 9922,16,0
Fryst laks6518,9-42,8

Eksportkvantum for fersk laks i veke 42 enda på 18 992 tonn, 2,1 prosent meir enn veka før då volumet var 18 604 tonn.

I veke 42 vart det eksportert 651 tonn frosen laks, og prisen var 42,20 kr/kg.